För ADL Rainbows kunder

FÖR ADL RAINBOWS KUNDER

KunskapspaketTeamarbete gör skillnad

Innehåll: ett ”Prova på paket” - för patienten och hela teamet


Välkomstbrev

Informationsblad om koncept Rainbow

5 styck Användarhandböcker + översiktsblad

5 styck ADL-blad 1 för personlig vård samt emotionella och kognitiva funktioner

5 styck Schemablad 1, instruktionsschema för personlig vård


Pris per Kunskapspaket:  499.00 kr exkl. moms

Användarhandbok samt översiktsblad – Kvalitetssäkrar teamets alla bedömningar

Ger patientmedverkan; målformulering och uppföljning genom hela rehabiliteringsprocessen

Innehåll: Manual i fickformat. Innehåller bedömningsplats för 52 olika aktiviteter.

Översiktsblad: journalöversikt, definitioner till ADL-terminologi samt ADL-INDEX.


Pris 20 styck 1.067,00 kr exkl. moms

Pris 50 styck 1.353,00 kr exkl. moms 

ADL-journal RAINBOWpatientens och teamets journal

Blad 1 startblad (färgerna rött, orange, gult, ljusgrönt)

Personlig vård, emotionella och kognitiva funktioner

– skapar transparens, delaktighet och patientmedverkan i rehabiliteringsprocessen.

Framsida: Dokument i 4-färgstryck. Diagnos och kod. Skadans lokalisation.

Plats för 4 bedömningar samt delmål på varje dokument. ADL-INDEX.

Status, funktionsanalys, aktivitetsnivå, delmål, vanor, roller, intressen, hjälpmedel mm.

Baksida: Namn på patientansvariga. ADL-INDEX – manual.

Nivågradering av aktiviteten kommunikation: skriver/läser och samtalar.


Pris 50 styck      654,00 kr exkl. moms

Pris 200 styck 1.348,00 kr exkl. moms

ADL-journal RAINBOWpatientens och teamets journal

Blad 2 – fortsättningsblad(färgerna mörkgrönt, blått, indigo, violett)

Personlig vård, emotionella och kognitiva funktioner

– skapar transparens, delaktighet och patientmedverkan i rehabiliteringsprocessen.

Framsida: Dokument i 4-färgstryck. Diagnos och kod. Skadans lokalisation.

Plats för 4 bedömningar samt delmål på varje dokument. ADL-INDEX.

Status, funktionsanalys, aktivitetsnivå, delmål, vanor, roller, intressen, hjälpmedel mm.

Baksida: Namn på patientansvariga. ADL-INDEX – manual.

Nivågradering av aktiviteten kommunikation: skriver/läser och samtalar


Pris 20 styck 540,00 kr exkl. moms

Pris 50 styck 551,00 kr exkl. moms

ADL-journal RAINBOWpatientens och teamets journal

Blad 3- startblad(färgerna rött, orange, gult, ljusgrönt)

Instrumentell vård, emotionella och kognitiva funktioner

– skapar transparens, delaktighet och patientmedverkan i rehabiliteringsprocessen.

Framsida: Dokument i 4-färgstryck. Diagnos och kod. Skadans lokalisation.

Plats för 4 bedömningar samt delmål på varje dokument. ADL-INDEX.

Aktivitetsnivå, delmål, hjälpmedel, bostadsinformation, anhörigutbildning mm.

Baksida: Namn på patientansvariga, lathund; aktivitetsruta,

ADL-INDEX – manual.


Pris 50 styck      654.00 kr exkl. moms

Pris 200 styck 1.348,00 kr exkl. moms

ADL-journal RAINBOWpatientens och teamets journal

Blad 4 (fortsättningsblad) (färgerna mörkgrönt, blått, indigo, violett)

Instrumentell vård, emotionella och kognitiva funktioner

– skapar transparens, delaktighet och patientmedverkan i rehabiliteringsprocessen.

Framsida: Dokument i 4-färgstryck. Diagnos och kod. Skadans lokalisation.

Plats för 4 bedömningar samt delmål på varje dokument. ADL-INDEX.

Aktivitetsnivå, delmål, hjälpmedel, bostadsinformation, anhörigutbildning mm.

Baksida: Namn på patientansvariga, lathund; aktivitetsruta,

ADL-INDEX – manual.


Pris 20 styck  540.00 kr exkl. moms

Pris 50 styck  551.00 kr exkl. moms

ADL-schema 1patient schema

Personlig vård

Innehåll: Plats för dokumentation av 3 bedömningsveckor.

Framsida: föda, kontinens, förflyttning, toalett.

Baksida: på/avklädning, hygien, gångförmåga, kommunikation.


Pris 50 styck      654,00 kr exkl. moms

Pris 200 styck 1.348,00 kr exkl. moms

ADL-schema 2patient schema

Instrumentell vård

Innehåll: Plats för dokumentation av 3 bedömningsveckor.

Framsida: mediciner, kroppsvård, ekonomi, nätverk

Baksida: matlagning, städning, transport, tvättning.


Pris 50 styck       654,00 kr exkl. moms

Pris 200 styck 1.348,00 kr exkl. moms

Rapportbladför noterad avvikelse,

kan användas av alla i teamet

Innehåll: linjerat


Pris 50 styck      654,00 kr exkl. moms

Pris 200 styck 1.348,00 kr exkl. moms

Rapportbladför noterad avvikelse,

kan användas av alla i teamet

Innehåll: olinjerat


Pris 50 styck      654,00 kr exkl. moms

Pris 200 styck 1.348,00 kr exkl. moms

499.00 kr exkl. moms
 
20 styck 1.067.00 kr exkl. moms
50 styck 1.353.00 kr exkl. moms
 
50 styck 654.00 kr exkl. moms
200 styck 1.348.00 kr exkl. moms
 
20 styck 540.00 kr exkl. moms
50 styck 551.00 kr exkl. moms
 
50 styck 654. 00 kr exkl. moms
200 styck 1.348.00 kr exkl. moms
 
20 styck 540.00 kr exkl. moms
50 styck 551.00 kr exkl. moms
 
50 styck 654.00 kr exkl. moms
200 styck 1.348.00 kr exkl. moms
 
50 styck 654.00 kr exkl. moms
200 styck 1.348.00 kr exkl. moms
 
50 styck 654.00 kr exkl. moms
200 styck 1.348.00 kr exkl. moms
 
50 styck 654.00 kr exkl. moms
200 styck 1.348.00 kr exkl. moms
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADL Rainbows produkter, fysiska som digitala samt logotype är design- och varumärkesskyddade

via PRV (Patent och registreringsverket).

SÅ HÄR GÅR DET TILL

Beställning, leverans och fakturering tas emot och verkställs av Lehrgrafvens Grafiska.

STEG 1


Registrera Dig på

www.adlrainbow.se

STEG 3


Lehrgrafvens Grafiska

trycker upp de teamdokument Du önskar.

STEG 2


Klicka på

Lehrgrafvens Grafiska

och beställ.

STEG 4


Efter att vi mottagit Din beställning skickas dokumenten till Dig.

KONTAKTA OSS

Fornminnesvägen 40

540 16 Timmersdala

Tel: 0730 72 39 58

FÖLJ OSS PÅ

Facebook

© Copyright 2018. All Rights Reserved.